Specialist Digitale Beveiliging Industriële Automatisering (DID-190)

Anasayfa >Overheid > Specialist Digitale Beveiliging Industriële Automatisering (DID-190)

Specialist Digitale Beveiliging Industriële Automatisering (DID-190)

Kasım 23, 2012

Specialist Digitale Beveiliging Industriële Automatisering (DID-190)
Publicatie: 28-09-2012
Einddatum: 17-12-2012

Organisatie:
Rijkswaterstaat

Standplaats:
Delft

Functie omschrijving:

Digitale beveiliging is een complex, nieuw terrein binnen RWS en is een zeer dynamisch vakgebied waarbij ontwikkelingen op dit gebied gevolgd en gekend dienen te worden, zodat er adequaat kan worden geanticipeerd.

Als specialist digitale beveiliging bereid je strategische adviesproducten en -processen voor die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van Rijkswaterstaat. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van Rijkswaterstaat-brede projecten. Ook help je Rijkswaterstaat-onderdelen hun digitaal weerstandsvermogen en businesscontinuïteit verbeteren en bestuursbesluiten voorbereiden. Je maakt deel uit van een netwerk bestaande uit publieke, private en nationale partijen.

Als specialist digitale beveiliging help je kaders te ontwikkelen voor de lange termijn doelstellingen voor de primaire processen van Rijkswaterstaat. In het bijzonder voor de continuïteit en digitale beveiliging. Je speelt altijd in op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken in het ICT-domein en kent de daarbij betrokken marktpartijen. Je maakt impactanalyses en bedenkt netwerk)infrastructuuroplossingen voor de Rijkswaterstaat-netwerken, -hoofdwegen, -hoofdvaarwegen en -hoofdwatersystemen. Je creëert draagvlak voor de implementatie, toepassing en uitvoering hiervan.

Als specialist houd je je bezig met incidentresponse en -coördinatie, analyse en advisering bij (complexe) beveiligingsproblemen. Je geeft vorm en invulling aan de opzet en inrichting van een CSOC (Cyber Security Operation Center) en daarmee samenhangende tooling. Verder voer je de regie op werkzaamheden van outsourcingspartijen en definieer je acceptatiecriteria waarmee outsourcingspartijen hun Protocol van Oplevering (PvO) kunnen maken en invullen. Bovendien draag je constructief bij aan discussies binnen het team van technisch architecten en deskundigen over onderwerpen als standaardisatie, procesverbetering en marktontwikkeling.

Contactpersoon:
Klanten Contact Centrum
088-7970788

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: , , , , ,

Medya Ortağı