Sociaal casemanager

Anasayfa >Overheid > Sociaal casemanager

Sociaal casemanager

Nisan 1, 2014

Sociaal casemanager
Publicatie: 01-04-2014
Einddatum: 15-04-2014

Organisatie:
Gemeente Den Haag

Standplaats:
Den Haag

Functie omschrijving:

Binnen Den Haag OpMaat bestaat sinds vijf jaar de functie van sociaal casemanager. In deze functie krijg je meldingen van professionals in het werkveld via de meldcode. De meldingen via de meldcode zijn divers van aard.

Deze meldingen, die door intermediairs in het werkveld worden ingebracht, pak je op. Je gaat op huisbezoek bij de klant(en) en maakt met behulp van de zelfredzaamheidsmatrix een brede probleeminventarisatie. Vervolgens regel je alle hulp die nodig is om de Hagenaar weer zelfredzaam te maken, waarvoor je samenwerkt met de diverse hulpverlenende organisaties.

Jij voert de regie over de aan jou toebedeelde casus. Waar nodig, omdat er wachtlijsten zijn of wanneer passende hulp ontbreekt, pakt je zelf zaken op of neem je initiatief. Goede kennis van de sociale kaart en een breed netwerk zijn noodzakelijk. Goed kunnen plannen en organiseren is eveneens belangrijk. Daarbij behoren het geven van voorlichtingen en het actief uitbreiden van het netwerk tot jouw dagelijkse werkzaamheden.

Dit is een pittige functie. Je moet problemen leuk vinden (dat is de kern van de functie), je moet om kunnen gaan met werkdruk en een professionele nabijheid met de burger kunnen creëren. Hierbij moet je creatief zijn en out-of-the-box kunnen denken om ook in vastgelopen zaken weer een nieuwe ingang en mogelijke oplossingsrichting te vinden.

Het sociaal case management is continu in verandering. Door de drie decentralisaties per 2015 (Jeugdwet, Participatiewet en uitbreiding Wmo) zal dit de komende jaren onveranderd doorgaan. Binnen het sociaal case management gaat gewerkt worden met specifieke aandachtsgebieden. Deze liggen op het terrein van participatie, jongeren en/of financiën. Ook in de nog op te richten sociale wijkteams zal de sociaal case manager een rol gaan spelen. Hiervoor is kennis vereist op een breed terrein op het gebied van dementie, licht verstandelijke beperking, huiselijk geweld, visuele en auditieve beperkingen en ouderen. Daarom is er een voorkeur voor kandidaten die affiniteit, kennis en ervaring hebben met dit sociale domein.

Jouw hoofdtaken zijn het inzetten van hulp bij zorgproblemen (inclusief acties rondom Hagenaars met een lichamelijke en/of geestelijke beperking), netwerken en monitoren, en probleeminventarisatie door middel van huisbezoek.

Contactpersoon:
Prosper Becker
06 52 53 24 20

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: ,

Medya Ortağı