Senior technicus

Anasayfa >Overheid > Senior technicus

Senior technicus

Nisan 20, 2014

Senior technicus
Publicatie: 19-04-2014
Einddatum: 19-05-2014

Organisatie:
Ministerie van Defensie

Standplaats:
Den Haag

Functie omschrijving:

Je begeleidt in teams zelfstandig de realisatie, instroming en instandhouding van Defensie-materieel.

Als senior technicus beheers je de techniek van een specifiek deel van het complexe materieel van de afdeling Grondgebonden Wapensystemen. Je richt je hierbij met name op categorie A-projecten: materieel met bijzondere technische specialismen, innoverende technieken of een combinatie van technieken. Jij wordt bij 1 of meer projecten of systemen ingedeeld en bent daarbij verantwoordelijk voor de techniek, kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo bij de verwerving en instandhouding van complexmaterieel.

Je adviseert en ondersteunt de projectmanager bij het opstellen en actualiseren van het project-initiatie-document (PID), inclusief de capaciteits- en projectplanning en bij de beheersing van de benodigde middelen. Je adviseert het projectteam over techniek, veiligheid, kwaliteit, milieu en arbo en stelt projectdocumenten op. Ook voer je technische evaluaties uit en stel je het programma van eisen (PVE) op voor te verwerven materieel, op basis van de gebruikerseisen. Hierbij heb je aandacht voor de initiële reservedelen en componenten, de verpakking daarvan en de aspecten kwaliteit, milieu en arbo. Je verricht (mede) marktonderzoek, stelt beproevingsaanvragen op, bewaakt de beproevingsvoortgang en de analyse van de beproevingsresultaten.

Daarnaast assisteer je bij het opstellen van offerte-aanvragen. Je evalueert het technische deel van de offerte en stelt mede het eindrapport op en verwerkt daarbij het verwervingsadvies. Je bewaakt mede de kwaliteit tijdens de productie van materieel. Af en toe begeleid je productieprocessen en controleer je de kwaliteit van beproevingsmodellen en de het pre-seriemodel. Verder draag je bij aan het opstellen van het (initiële) systeemplan met eventueel ILS-plan(nen) en zet je de configuratiebeheersing op. Je voert al je SAP-referentierollen uit in de project- en instandhoudingsfase.

Voor de instandhouding van het gevoerde materieel adviseer en ondersteun je de systeemmanager over technische systeemaspecten, onderhoudsinformatie, planning van instandhoudingprojecten en systeembudgetten. Je draagt bij aan de actualisering van het systeemplan en actualiseert de configuratiebeheersing. Verder initieer en begeleid je modificaties. Je behandelt (ILS-)meldingen bij problemen met materieel en verbetervoorstellen en je adviseert bij de behandeling van garantiezaken. Verder initieer en voer je onderzoek uit naar kwaliteitsafwijkingen of defecten met (seriematige) fouten. Je doet aanbevelingen over basisonderhoud, modificaties en vervanging van systemen. Je adviseert interne instanties over materieelgerelateerde technische-, veiligheids-, kwaliteits-, milieu en arbo-aspecten. Je informeert collega’s, project- en systeemmanagers en het lijnmanagement over ontwikkelingen binnen het vakgebied. Tot slot neem je deel aan (inter-)nationale overlegorganen over samenwerkingsaspecten, standaardisatie en studies. 

Contactpersoon:
Christien Beukers-Bruggeman
070-3163335

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: ,

Medya Ortağı