Senior projectmanager informatievoorziening

Anasayfa >Overheid > Senior projectmanager informatievoorziening

Senior projectmanager informatievoorziening

Haziran 20, 2013

Senior projectmanager informatievoorziening
Publicatie: 20-06-2013
Einddatum: 03-07-2013

Organisatie:
Gemeente Den Haag

Standplaats:
Den Haag

Functie omschrijving:

Je stelt het projectinitiatiedocument op waarvan je de opzet, inhoud en besluitvorming afstemt met opdrachtgever en beslissers. Het projectplan leg je ter vaststelling voor aan de stuurgroep. Je draagt zorg voor de bemensing van het project, waarbij je rekening houdt met benodigde kennis en competenties. Daarnaast zorg je voor realisatie van het project. Je stuurt het projectteam aan, geeft opdrachten en aanwijzingen en je betrekt indien wenselijk de omgeving (opdrachtgever, beslissers, gebruikers, belanghebbenden).

Bovendien treed je op als voorzitter van de projectbesprekingen. Je monitort of het project binnen de afgesproken toleranties blijft voor de aspecten tijd, kosten, scope, kwaliteit, risico en baten. Eventueel stuur je bij en zo nodig rapporteer je aan de stuurgroep. Periodiek rapporteer je aan de opdrachtgever. Daarbij stuur je op samenhang (en -werking) en complementariteit tussen deelprojecten en projectleden en bewaak je dit proces.

Contactenpatroon
Je onderhoudt intern contact met opdrachtgevers over de inhoud van de opdracht, de voortgang en andere relevante issues om af te stemmen en te overtuigen. Ook onderhoud je intern contact met projectmedewerkers en andere betrokkenen bij het project om af te stemmen en aanwijzingen en opdrachten te geven. Extern contact met diensten onderhoud je om informatie te vergaren en draagvlak te creëren. Verder onderhoud je contact met diverse stafafdelingen, zoals financiën en P&O. Tot slot onderhoud je extern contact met diverse leveranciers en dienstverleners om te onderhandelen over condities en voorwaarden.

Jouw daadwerkelijke takenpakket hangt af van de zwaarte van de projecten. 

Contactpersoon:
Rob Soeters
(070) 353 69 94

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: , ,

Medya Ortağı