Senior ketenbeheerder Stelselvoorzieningen

Anasayfa >Overheid > Senior ketenbeheerder Stelselvoorzieningen

Senior ketenbeheerder Stelselvoorzieningen

Mart 28, 2014

Senior ketenbeheerder Stelselvoorzieningen
Publicatie: 28-03-2014
Einddatum: 03-04-2014

Organisatie:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Standplaats:
Den haag

Functie omschrijving:

Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en problemen en voor het doorvoeren van wijzigingen rond Stelselvoorzieningen. Je ondersteunt overheidsorganisaties bij het gebruik van Stelselvoorzieningen. Ook speel je een belangrijke rol bij het in beheernemen van nieuwe producten en releases.

Binnen de hele overheid worden eenduidige e-overheidsbouwstenen geïmplementeerd. Het Stelsel van basisregistraties is zo’n bouwsteen. Door gegevens uit het Stelsel van basisregistraties slim met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. De Stelselvoorzieningen ondersteunen de basisregistraties bij eenvoudige, uniforme, betrouwbare en efficiënte berichtenuitwisseling met hun afnemers. De Stelselvoorzieningen bestaan uit:

  • Digikoppeling: om digitaal berichten uit te wisselen met andere overheden.
  • Digilevering: om berichten te ontvangen over mutaties in de basisregistraties.
  • Digimelding: om melding te maken van mogelijk onjuiste gegevens in de basisregistraties.
  • Stelselcatalogus: online catalogus die de structuur van het Stelsel van Basisregistraties en de definities van soorten objecten, gegevens en berichten beschrijft.

Als senior ketenbeheerder ontwikkel je binnen de Logius-standaarden oplossingen voor wensen en behoeften van gebruikers van Stelselvoorzieningen. De gebruikers zijn in dit geval andere overheidsorganisaties. Je ondersteunt gebruikers bijvoorbeeld bij vragen over de registratie van een Digikoppeling-verbinding. Je bent vanaf de analysefase betrokken bij de ontwikkeling van een oplossing. Je vertaalt klantwensen naar functioneel ontwerpen en onderhoudt daarbij nauw contact met architecten. Vervolgens beoordeel je de technische ontwerpen die worden ontwikkeld. In jouw functie ben je eindverantwoordelijk voor dit wijzigingsproces. Je houdt je daarbij aan afspraken die met klanten zijn gemaakt. Uiteraard weet je vanuit jouw rol beheereisen en -wensen te definiëren.

Je hebt een helikopterview en realiseert je welke invloed wijzigingen hebben op andere functionaliteiten. Ook houd je het overzicht van wat er binnen en buiten het team gebeurt. Ook onderhoud je contact met externe afnemers. Binnen het team begeleid je minder ervaren ketenbeheerders.

Omdat het team snel op incidenten moet kunnen reageren, verwachten we van je dat je periodiek piketdiensten draait. 

Contactpersoon:
Marilyn Antonia
06-50738020
postbus.solliciteren@minbzk.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: , ,

Medya Ortağı