Senior inspecteur Expertisecentra

Anasayfa >Overheid > Senior inspecteur Expertisecentra

Senior inspecteur Expertisecentra

Eylül 6, 2013

Senior inspecteur Expertisecentra
Publicatie: 06-09-2013
Einddatum: 27-09-2013

Organisatie:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Standplaats:
Utrecht

Functie omschrijving:

Als inspecteur geef je uitvoering aan het toezicht op onderwijsinstellingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. Je voert, na een inwerkperiode, zelfstandig bestuursgesprekken, maakt een onderzoeksplan en voert samen met een onderzoeksteam kwaliteitsonderzoeken en onderzoeken naar kwaliteitsverbetering uit. Indien noodzakelijk voer je interventies uit en bewaakt deze. Tevens stel je (eind)rapportages op. Je analyseert de ontvangen schriftelijke en numerieke informatie (opbrengsten, jaarstukken, signalen en dergelijke) en voert samen met de analisten en de directie Kennis de primaire detectie uit. Bij urgente signalen voer je nader onderzoek uit om probleemgebieden op te sporen en verzamelt daartoe informatie, voert gesprekken en toetst gegevens.

Je stelt het toezichtarrangement en de tekortkomingen op het gebied van naleving wet- en regelgeving vast en communiceert hierover met de betrokken partijen. Indien nodig bepaal je de te nemen interventies en je voert deze uit. De voortgang van het toezichtarrangement bewaak en evalueer je.
Verder lever je een bijdrage aan projecten en thema-onderzoeken van de sector Expertisecentra.

Tot slot verwachten we van je, dat je onderwijsinstellingen in het gehele land bezoekt. 

Contactpersoon:
J.P. de Jonge
088 669 6452
p.de.jonge@owinsp.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: , ,

Medya Ortağı