Senior functioneel beheerder SAP HR

Anasayfa >Overheid > Senior functioneel beheerder SAP HR

Senior functioneel beheerder SAP HR

Nisan 15, 2014

Senior functioneel beheerder SAP HR
Publicatie: 08-04-2014
Einddatum: 29-04-2014

Organisatie:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Standplaats:
Den Haag

Functie omschrijving:

Je werkt in een team van functioneel beheerders. Je informeert key-users over lopende incidenten en structurele oplosrichtingen via probleembeheer.

Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten binnen jouw aandachtsgebied. Doel is de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen, waarbij je zowel naar georganiseerde als geautomatiseerde oplossingen kijkt binnen de gemaakte afspraken.

Verder zorg je voor de uitwerking van oplossingsrichtingen, naar aanleiding van (klant-)requirements en de afstemming hierover binnen P-Direkt. Je analyseert en handelt incidenten af, coördineert het oplossen van incidenten, prioriteert het oplossen van incidenten, escaleert tijdig en communiceert richting key-user over de afhandeling van incidenten. Als escalatiemanager beoordeel je of een incident geëscaleerd moet worden, ben je verantwoordelijk voor het oplossen van de escalatie en stel je een team samen om de escalatie op te pakken.

Verder onderzoek en analyseer je situaties, problemen en knelpunten en je handelt hierbij proactief. Je herkent veelvoorkomende incidenten, definieert sterkten en zwakten in de huidige werkwijze van de processen, en adviseert over het vormgeven van work-arounds bij verstoringen. Ook zet je incidenten door naar Probleembeheer en identificeer je reactief en proactief incidenten voor Probleembeheer. In het changeproces stel je een heldere totaaloplossing op van gewenste functionaliteiten, waarbij je zowel het geautomatiseerde als georganiseerde deel beschrijft. Daarnaast stel je acceptatiecriteria op en ben je aanspreekpunt voor DVS Testmanagement bij het opstellen van testscripts. Je geeft het beoogde effect aan bij implementatie en zorgt voor een update van informatiebronnen. Je rapporteert aan je teammanager over incidentmanagement en probleembeheer. 

Contactpersoon:
Mw. Marilyn Antonia
06-50783020
postbus.solliciteren@minbzk.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: , ,

Medya Ortağı