Senior expert topinkomens

Anasayfa >Overheid > Senior expert topinkomens

Senior expert topinkomens

Aralık 31, 2013

Senior expert topinkomens
Publicatie: 19-12-2013
Einddatum: 15-01-2014

Organisatie:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Standplaats:
Den Haag

Functie omschrijving:

Je draagt binnen een programmateam bij aan de centrale opgave van het programma om de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) te bevorderen.

Als expert topinkomens draag je bij aan bekendheid met de wet bij de instellingen die onder de reikwijdte van deze wet vallen, bijvoorbeeld door de verplichtingen voor openbaarmaking en melding van inkomens in heldere taal uit te werken. Ook draag je bij aan het toezicht op de naleving van de wet door onderzoek naar aanleiding van incidentele meldingen of vastgestelde risico’s. Je stimuleert naleving bij gebleken overtredingen en adviseert over handhavend optreden bij geconstateerde voortduring van die overtredingen. Bovendien draag je bij aan het jaarlijks aan de minister uit te brengen verslag over het toezicht en de handhaving voor zijn jaarrapportage aan de Tweede Kamer. En als vertegenwoordiger van het programmateam draag je in al je externe contacten op overtuigende wijze de doelstellingen van de WNT uit.

Jij bent de specialist die complexe vragen van externe partijen beantwoordt, zoals accountants, advocaten, bestuurders van instellingen en hrm-professionals. Verder draag je bij aan inventariserend extern onderzoek naar de reikwijdte van de wet op lokaal niveau en aan de ontwikkeling van en vervolgens aanpassing van een (risicogericht) toezichtbeleid. Binnen het team ontwikkel jij je tot een inhoudelijke specialist op het terrein van de vele praktische vraagstukken binnen de WNT. Je zorgt voor uitleg en toepassing van de wettelijke begrippen en het vertalen van complexe materie tot begrijpelijke taal en heldere conclusies of adviezen. 

Contactpersoon:
Marilyn Antonia
06-50783020
postbus.solliciteren@minbzk.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: , ,

Medya Ortağı