Securityspecialist, tevens kwaliteitsmanager

Anasayfa >Overheid > Securityspecialist, tevens kwaliteitsmanager

Securityspecialist, tevens kwaliteitsmanager

Şubat 8, 2014

Securityspecialist, tevens kwaliteitsmanager
Publicatie: 08-02-2014
Einddatum: 20-02-2014

Organisatie:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Standplaats:
Den Haag

Functie omschrijving:

Je helpt het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP) taken uitvoeren op het gebied informatiebeveiliging en kwaliteitsbewaking. Een aantal van de producten van KOOP heeft een hoog risicoprofiel op het gebied van beveiliging, bijvoorbeeld de publicaties van Staatscourant, Rijksbegroting. Om ook de informatieveiligheid van deze producten te garanderen, zoekt KOOP een zeer ervaren securityspecialist.

De functies van securityspecialist en kwaliteitsmanager hebben een grote samenhang en zijn vanwege de beperkte omvang van KOOP samengevoegd. In jouw functie ligt de nadruk op informatiebeveiliging. Je helpt samen met andere spelers in het wetgevingsproces de kwaliteit van wetgeving en het wetgevingsproces te verbeteren. Zo verminderen we de regeldruk, zorgen we voor efficiëntere en effectievere uitvoering en een betere dienstverlening door de overheid.

Je voert binnen KOOP tactisch-operationele taken uit op het gebied van informatiebeveiliging en kwaliteitszorg rondom onze producten. Je stelt programma’s op om compliance met het informatiebeveiligingsbeleid te toetsen en je voert die programma’s ook uit. Daarbij stuur je interne en externe auditors aan. Ook ben je verantwoordelijk voor het definiëren en uitvoeren van programma’s en projecten om non-compliances die zijn vastgesteld bij interne of externe audits op te heffen.
Je toetst projectplannen en producten op de toepassing van het informatiebeveiligingsbeleid en beoordeelt ook de contracten met leveranciers op de toepassing hiervan. Verder huur je experts op specifieke (technische) deskundigheidsgebieden in en stuurt ze aan. Daarnaast monitor je de afhandeling van belangrijke beveiligingsincidenten en je analyseert en rapporteert over incidenten. Op basis hiervan doe je verbetervoorstellen. Ook neem je deel aan het calamiteitenteam.

Bovendien ben je verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement. Dit betekent dat je het kwaliteitsbeleid voor de dienstverlening van KOOP definieert, uitvoert en bewaakt. Je ontwikkelt een intern toetsingskader en meetinstrumentarium en praktische kwaliteitsinstrumenten op basis van het kwaliteitsbeleid. In dat kader adviseer je ook over het verbeteren van de processen voor de ICT-dienstverlening en de uitvoering van verbeteringsprojecten en -activiteiten. Tot slot implementeer je een controlcyclus en zorg je voor het toetsen van producten en projecten aan het kwaliteitsbeleid.

In je werk heb je nauw contact met ICT-leveranciers over beveiligingszaken en met vakgenoten in georganiseerd verband, zoals het Platform voor Informatiebeveiliging.

Contactpersoon:
Marilyn Antonia
06-50738020
postbus.solliciteren@minbzk.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: , ,

Medya Ortağı