Manager CBS-kantoor

Anasayfa >Overheid > Manager CBS-kantoor

Manager CBS-kantoor

Nisan 4, 2014

Manager CBS-kantoor
Publicatie: 28-03-2014
Einddatum: 18-04-2014

Organisatie:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Standplaats:
Bonaire

Functie omschrijving:

Je geeft leiding aan de 2 medewerkers en de freelance enquêteurs van het CBS-kantoor op Bonaire. Daarbij zorg je zelfstandig voor voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen van het CBS op Caribisch Nederland. Ook voer je het statistische werkprogramma uit.

Als manager ben je verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van het kantoor. Je geeft leiding (inclusief HR-taken) aan het vaste en tijdelijk ingehuurde personeel. Je adviseert over kantoorbesturing, productinnovatie, kostenreductie en kwaliteitsverbetering. Ook ben je verantwoordelijk voor de inrichting, aansturing en controle van (veldwerk)projecten. Via het relatienetwerk zorg je voor het uitbreiden van de verspreiding van CBS-producten (werk voor derden, publicaties). En je verbetert de toegang tot informatiebronnen.

Onder het uitvoeren van het statistisch werkprogramma valt de coördinatie van de dataverzameling (via enquêtes of registraties) op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius en het geven van statistische informatie aan overheid, bedrijven en algemeen publiek op Caribisch Nederland. Daarnaast stimuleer je actief activiteiten die leiden tot productinnovatie en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.

De komende tijd ligt de focus voor je functie op het zorgen voor de disseminatie(strategie) van beschikbare statistieken onder overheid, bedrijfsleven en algemeen publiek (publicaties en infoservice). Ook zorg je voor draagvlak van waarneming door het CBS onder overheid, bedrijfsleven en algemeen publiek. Je zorgt voor de coördinatie en uitvoering van de waarneming conform jaarplannen en amendementen, en in samenwerking met de afdeling Dataverzameling van het CBS. Je adviseert over de waarneemstrategie op grond van kennis van lokale context en het onderzoeken van de mogelijkheden van andere, secundaire bronnen. Tot slot verzorg je de verzending van broninformatie naar het CBS NL, aangevuld met observaties en kanttekeningen die relevant zijn voor de statistische verwerking. 

Contactpersoon:
Edith Ernestina – Keijser
+599 715 8387
personeelszaken@rijksdienstcn.com

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: ,

Medya Ortağı