Hoofd afdeling begrotingszaken

Anasayfa >Overheid > Hoofd afdeling begrotingszaken

Hoofd afdeling begrotingszaken

Mart 8, 2013

Hoofd afdeling begrotingszaken
Publicatie: 08-03-2013
Einddatum: 22-03-2013

Organisatie:
Ministerie van Defensie

Standplaats:
Den Haag

Functie omschrijving:

Onder meer door de BACK-structuur en het thematisch samenwerken is de nieuwe Bestuursstaf meer dan voorheen een samenhangend defensieonderdeel met gedeelde doelstellingen.
De te werven functionaris zal worden geplaatst op basis van een generieke functiebeschrijving. Dit zal geschieden als medewerker Bestuursstaf op de functie van Afdelingshoofd bij de Hoofddirecteur Financiën & Control.

Het is de doelstelling van de Directie Begroting om hoogwaardige begrotingsproducten te maken, om de kwaliteit van het Voorafgaand Toezicht te bewaken, hoogwaardige financieel economische beleidsadvisering te verzorgen en ex-ante beleidsevaluaties uit te voeren. Daarnaast is het doel de begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en ¿verantwoording van de defensieorganisatie, met inbegrip van procuratiehouderschap, te bewaken, te borgen en te verbeteren alsmede het ondersteunen van de ambtelijke en politieke leiding bij de verbetering van de kwaliteit van beleidsvorming. De Directie Begroting richt zich hiertoe op de volgende aandachtsgebieden:
¿    Begrotingsdeel van de BPB-procedure
¿    Begrotingscoördinatie
¿     Voorafgaand toezicht en kredietopening
¿     Uitwerken van de inrichting en normstelling t.a.v. het financiële functiegebied
¿     Begrotingsadvisering
¿     Beleidsevaluatie

Werkzaamheden:

1.    Hiërarchisch leidinggeven (aan de eenheid en medewerkers):
•    effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking;
•    personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toegepast (start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken e.d.; ontwikkeling, opleiding en loopbaan personeel);
•    medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd;
•    gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie;

2.    Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de eenheid:
•    afgesproken resultaten behaald, (beleids)producten opgeleverd en processen vorm gegeven en geïmplementeerd
•    ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar vakgebied en nieuwe (beleids)producten en processen
•    meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld
•    afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving
•    veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd

3.    Bijdragen aan organisatieontwikkelingen en  -doelstellingen zowel intern als extern (o.a. inter-  departementaal)
•    structurele invloed op en constructieve bijdragen aan ontwikkeling breed strategisch beleid en doelstellingen

4.    Vertegenwoordiging en netwerken
•    op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken
•    inhoudelijk onderhandelen en innemen van standpunten in- en extern
•    verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren 

Contactpersoon:
Mevrouw P.S.E. Rademaker

PSE.Rademaker@mindef.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: , ,

Medya Ortağı