handhaver

Anasayfa >Overheid > handhaver

handhaver

Şubat 4, 2013

handhaver
Publicatie: 04-02-2013
Einddatum: 11-02-2013

Organisatie:
Gemeente Tilburg

Standplaats:
Tilburg

Functie omschrijving:
Het team Handhaving Sociale Zekerheid maakt deel uit van de afdeling Veiligheid & Wijken. Samen met de collega's van het Zorg- en Veiligheidshuis en Leerplicht is het de taak om Tilburg veiliger te maken door de persoonsgerichte aanpak. De kerntaak van het team Handhaving Sociale Zekerheid is het voorkomen en bestrijden van fraude met uitkeringen. De medewerkers van het team leveren zo direct en indirect hun bijdrage aan een rechtmatige verstrekking van de uitkering.
Ook bij gemeentebrede handhavingsacties wordt de handhaver (sociaal rechercheur) regelmatig betrokken.
Tilburg verricht ook handhavingsactiviteiten voor gemeenten in de regio. Het team bestaat totaal uit 16 medewerkers.

Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor de functies binnen afdeling Veiligheid en Wijken een verzwaarde verklaring omtrent gedrag. Dit maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Taken die horen bij de functie:
• het instellen van (administratiefrechtelijke of strafrechtelijke) onderzoeken naar sociale zekerheidsfraude;
• het afleggen van huisbezoeken;
• het ondersteunen van poortwachters/casemanagers tijdens rechtmatigheidsonderzoeken;
• onderzoeken verrichten ten behoeve van de regiogemeentes;
• het geven van voorlichting (bijv. workshops) aan casemanagers en ketenpartners;
• het signaleren van ontwikkelingen en het leveren van een bijdrage aan het vinden van een mogelijke aanpak op het gebied van fraudebestrijding.
Contactpersoon:
Georgia Bruns

Georgia.bruns@tilburg.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags:

Medya Ortağı