Directiesecretaris / concernadviseur

Anasayfa >Overheid > Directiesecretaris / concernadviseur

Directiesecretaris / concernadviseur

Ocak 14, 2013

Directiesecretaris / concernadviseur
Publicatie: 12-01-2013

Organisatie:
Provincie Overijssel

Standplaats:
Zwolle

Functie omschrijving:

Directie zonder richtingsgevoel? Bij Ons dus niet! Wij zoeken een: Directiesecretaris/concernadviseur

De eenheid Bestuurs-en Concernzaken adviseert het bestuur en de ambtelijke organisatie over de gevolgen van de ontwikkelingen binnen de samenleving en de overheid. Bijvoorbeeld op het gebied van de bestuursfilosofie, de rol en positie van de provincie. Zij ondersteunt de Commissaris van de Koningin bij de uitvoering en verantwoording van haar Rijkstaken. Dit doet zij in verschillende teams die nauw met elkaar samenwerken. Of het nu gaat om strategie, ondersteuning, communicatie of concerncontrol: het doel is altijd een stevig en passend advies uit te brengen. Concerncommunicatie en de verhouding en communicatie met inwoners, externe partner en andere overheden vallen ook binnen het takenpakket van Bestuurs- en Concernzaken. Binnen de eenheid is het team concerncontrol geplaatst dat rechtstreeks adviseert aan de directie.

De eenheid (ca. 72 fte) bestaat uit de teams Strategie, Ondersteuning, Communicatie, Concerncontrol en het team ‘Democratie, Openbaar bestuur & Kabinet’.

Directiesecretaris / concernadviseur

De functie
Als directiesecretaris ben je verantwoordelijk voor de wekelijkse voorbereiding van het directieoverleg en het concern managementteam.Je toetst de aangeleverde notities op concernbelangen en beslisrijpheid, je stelt de agenda voor de overleggen op en legt de besluitvorming vast. Je adviseert directie en CMT over de aangeleverde notities. Een goede vaardigheid met het electronisch documentsysteem van de provincie is van belang. Daarnaast ben je als secretaris verantwoordelijk voor de voorbereiding, agenda en afhandeling van het tweewekelijks strategisch managementoverleg. In voorkomende gevallen vervang je je collega secretaris van o.a. bedrijfsvoeringsoverleg en en verzorg je de ondersteuning van GS bij de wekelijkse vergadering.

Als concernadviseur ondersteun je bestuur en directie op het scheidsvlak van ambities en (de inrichting en het functioneren van) de provinciale organisatie. Je richt je in de volle breedte op de strategische agenda als leidraad voor bestuurlijk-ambtelijk handelen en de uitlijning van daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen. Je geeft – gevraagd en ongevraagd – advies, signaleert ontwikkelingen, gebeurtenissen en risico’s die relevant zijn voor de besturing van de organisatie, in het bijzonder de strategische agenda, beoordeelt deze op hun urgentie en vertaalt deze in direct handelen. Je redigeert op concernniveau (delen van) beslisdocumenten, in het bijzonder in het kader van de planning en controlcyclus 

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: ,

Medya Ortağı