Beleidsmedewerker Informatiebeleid

Anasayfa >Overheid > Beleidsmedewerker Informatiebeleid

Beleidsmedewerker Informatiebeleid

Nisan 24, 2014

Beleidsmedewerker Informatiebeleid
Publicatie: 09-04-2014
Einddatum: 08-05-2014

Organisatie:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Standplaats:
Den Haag

Functie omschrijving:

Je werkt aan het verbeteren van de informatiepositie van de burger. Je optimaliseert de uitwisseling van informatie tussen overheid en burger en uitvoeringsorganisaties onderling in de snel veranderende informatiesamenleving. Je zorgt ervoor dat alle overheden en hun uitvoeringsorganisaties volgens dezelfde principes werken en adviseert daarover aan de ambtelijke top en de minister.

Als beleidsmedewerker zorg je voor voortgang op de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en draag je bij aan standaardisatieprocessen en -trajecten. Vanuit deze basis verbeter je de informatiepositie van de burger, zodat deze zelfredzaam kan zijn en zijn weg weet te vinden in de (digitale) dienstverlening van de overheid. Daarnaast werk je met collega’s binnen de directie en bij de andere overheden en uitvoeringsorganisaties aan de verdere ontwikkeling, samenhang en sturing van de (toekomstige) generieke digitale infrastructuur (GDI), zoals DigiD, Mijnoverheid.nl en de stelselvoorzieningen van de basisregistraties. Dit vormt de basis voor de iOverheid, het digitale openbaar bestuur.

Bovendien zorg je ervoor dat de betekenis van architectuur bij de besturing van de GDI verder toeneemt. Jij verzorgt hierbij de beleidsmatige verbinding tussen de bestuurders en de aan NORA bijdragende architecten. Je bent binnen de directie het aanspreekpunt voor het beleid voor open standaarden. Binnen deze standaarden zorg je voor een overheidsbrede afstemming binnen het Forum en College Standaardisatie, waarbij de toepasbaarheid van de afspraken binnen de verschillende sectoren centraal staat.

Ten slotte draag je bij aan een overheidsbreed connectiviteitsbeleid. Je stelt randvoorwaarden aan de netwerkconnectiviteit van overheidsorganisaties. Ook heb je een signalerende functie voor de Europese ontwikkelingen die de interoperabiliteit van het Nederlandse digitale openbaar bestuur beïnvloeden. 

Contactpersoon:
Marilyn Antonia
0650738020
postbus.solliciteren@minbzk.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: ,

Medya Ortağı