Arbeidsinspecteur

Anasayfa >Overheid > Arbeidsinspecteur

Arbeidsinspecteur

Mart 30, 2013

Arbeidsinspecteur
Publicatie: 11-01-2013
Einddatum: 14-04-2013

Organisatie:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Standplaats:
woonplaats is standplaats

Functie omschrijving:

Als lid van 1 van onze 4 regionale inspectieteams verricht je inspecties in bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 vallen. Het toezicht richt zich naast verantwoorde arbeidsomstandigheden specifiek op de veilige bewerking en opslag van gevaarlijke stoffen.

Je zorgt overtuigend en met kennis van zaken voor naleving van de wet- en regelgeving. Daarvoor werk je met ons kwaliteitsmanagementsysteem en pas je het betreffende handhavingsbeleid toe. Je inspecteert systematisch de arbeidsomstandighedenbeleid, het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem van bedrijven, en je controleert of voldoende en de juiste maatregelen zijn genomen. Je behandelt klachten en ongevallen in deze bedrijven rond arbeidsomstandigheden, procesveiligheid of procestechniek. Dit doe je als gekwalificeerd toezichthouder, waarbij je ook als Buitengewoon Opsporingsambtenaar zo nodig strafechtelijke onderzoeken instelt. Je werkt vanuit een volledig ingerichte thuiswerkplek met alle benodigde faciliteiten, inclusief een maandelijkse kostenvergoeding. Verder krijg je een auto ter beschikking, evenals een ondersteunend opleidingstraject om je functie goed uit te kunnen oefenen.

Contactpersoon:
Wervingspool
070-333 6022
werving-selectiepool@minszw.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags:

Medya Ortağı