Ambtelijk secretaris

Anasayfa >Overheid > Ambtelijk secretaris

Ambtelijk secretaris

Mart 28, 2013

Ambtelijk secretaris
Publicatie: 21-03-2013
Einddatum: 07-04-2013

Organisatie:
Rechtspraak

Standplaats:
Breda

Functie omschrijving:

Je ondersteunt inhoudelijk de ondernemingsraad door het verrichten van voorbereidende en organisatorische werkzaamheden en voert het secretariaat.

De functie is formatief ondergebracht bij het team Personeel & Organisatie. Je bent functioneel verantwoording schuldig aan de voorzitter van de ondernemingsraad. De teamleider P&O schept als hiërarchisch leidinggevende, de voorwaarden om het werk te kunnen uitvoeren. 

Je bewaakt en coördineert de informatiestroom naar OR-leden, bestuur en de organisatie. Je ziet toe op de voortgang in de afdoening van gemaakte afspraken en genomen beslissingen. Je draagt zorg voor het bekendmaken van standpunten van de ondernemingsraad bij belanghebbenden en organiseert bijeenkomsten ten behoeve van overleg, informatie-uitwisseling en agendabepaling. Je bereidt inhoudelijk vergaderingen voor, stelt notities ten behoeve van agendapunten op en neemt initiatieven ten aanzien van te bespreken onderwerpen en onderhoudt een documentatiesysteem (verslagen vergaderingen en bijeenkomsten, besluiten, planning, brochures e.d.). Je adviseert de voorzitter ten aanzien van procedurele en inhoudelijke consequenties van voornemens en komt op basis van onderzoek, integratie van gegevens en het leggen van verbanden met alternatieve voorstellen, stelt standpunten en visies van overlegorganen/projecten op, adviseert over, organiseert en coördineert opleidingen voor OR-leden.

Contactpersoon:
mevr. Corina de Hoogh, teamleider Personeel & Organisatie
076-5311409
c.de.hoogh@rechtspraak.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: ,

Medya Ortağı