Afdelingshoofd Bestuurlijke Inrichting en Democratie

Anasayfa >Overheid > Afdelingshoofd Bestuurlijke Inrichting en Democratie

Afdelingshoofd Bestuurlijke Inrichting en Democratie

Aralık 24, 2013

Afdelingshoofd Bestuurlijke Inrichting en Democratie
Publicatie: 19-12-2013
Einddatum: 14-01-2014

Organisatie:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Standplaats:
Den Haag

Functie omschrijving:

U bent deel van het managementteam van de directie Bestuur, Democratie en Financiën. Vanuit die rol draagt u bij aan het strategisch beleid. Ook bent u integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling Bestuurlijke Inrichting en Democratie (BI&D).

Als afdelingshoofd krijgt u te maken met een aantal recente ontwikkelingen, zoals het consultatief referendum, het elektronisch stemmen, de uitbreiding van de Wet financiering politieke partijen naar decentraal niveau en de processen rondom de raadsverkiezingen, de Europese verkiezingen in 2014 en 3 verkiezingen in 2015. U heeft voortdurend aandacht voor de bestuurlijke inrichting op de decentrale niveaus en het stelsel vraagt om permanent onderhoud. Denk daarbij aan kleinere en grotere wijzigingen van de Gemeente- en Provinciewet als gevolg van trendmatige ontwikkelingen, wijzigende politieke en maartschappelijke opvattingen en incidenten die om voorzieningen vragen.

De gevolgen van de decentralisaties en de daaruit voortvloeiende intensivering van de intergemeentelijke samenwerking en opschaling zullen niet zonder gevolgen blijven voor de inrichting en het functioneren van het gemeentebestuur. Ook op het vlak van de democratische vernieuwing speelt het nodige: de initiatiefvoorstellen voor het referendum en de deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de Koning. Ook met het oog op de verkiezingen staat het nodige op stapel, zoals uitvoering geven aan het advies over elektronisch stemmen. Bovendien ligt hier voor u een forse uitvoeringstaak: het organiseren van verkiezingen, het begeleiden van Europese burgerinitiatieven en mogelijk het organiseren van referenda. 

Contactpersoon:
Mw. Marilyn Antonia
06-50783020
postbus.solliciteren@minbzk.nl

View full post on Vacatures Werken bij de Overheid

Tags: , , ,

Medya Ortağı